Jak zachować się przy stole


Historia odkryć geograficznych


Czym jest archeologia


Początki Państwa Polskiego


Kiedy królowały gady


Jak i kiedy powstało pismo


Jak zaczęła się nasza historia


Tworzymy proste filmy


JAK REALIZUJEMY ZAJĘCIA:

W SZKOLE (jako zajęcia pozalekcyjne)

oraz

W PIWNICY NA I PIĘTRZE (czyli naszym ośrodku edukacji)

Oferta piknik szkoła.pdf

Organizujemy też pikniku szkolne, święta patrona, szkolne pikniki naukowe.


MASZ WĄTPLIWOŚCI? ZAPYTAJ