Tematy wykładów

  • Niech zabrzmi muzyka - Paweł Jaskólski
  • Żyć i przeżyć - Rośliny - Tomasz Ruszkowski
  • Ciemność dnia, światła nocy - Karol Wójcicki
  • Kolor w Chemii - Lucjan Staszewski
  • Fraktale - Heweliusze Nauki
  • W świecie syberyjskich duchów - Monika Radzikowska
  • Odkopując przeszłość, budujemy przyszłość - Paweł Dziechciarz